Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a fost creată la 1 septembrie 1948 în cadrul Institutului Pedagogic din Chişinău şi este prima facultate de limbi străine din republică. La 1 septembrie 1954 a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălți.

A doua etapă în istoria facultății începe în anul 1996, când la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” reîncepe să activeze Facultatea de Limbi Moderne, redenumită mai târziu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

De atunci şi până în prezent, la facultate a fost asigurată instruirea a peste 1500 de absolvenți, care activează cu succes în calitate de profesori în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul universitar, funcționari publici în managementul educațional şi în cel economic, translatori, coordonatori de proiecte internaționale.

Absolvenții facultății obțin calificativul Licențiat în ştiințe ale educației, Licențiat în ştiințe umanistice, fapt ce le permite să-şi aplice cunoştințele în instituții de învățământ preuniversitar, în calitate de profesor de limba şi litera­­tura engleză/germană/franceză/spaniolă/italiană, metodist, manager în sistemul educațional, translator, referent etc.

În cadrul facultății îşi fac studiile studenți de peste hotare: din Ucraina, Turcia, Armenia etc.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine desfăşoară o activitatea importantă de colaborare internațională.

DAAD – Serviciul German de schimb Academic – oferă burse de studii pentru studenți şi burse de cercetare pentru masteranzi, doctoranzi şi profesori.

Agenția Universitară Francofonă şi Alianța Franceză, oferă multiple posibilități profesorilor şi studenților de la specialitățile cu limbă franceză: burse de mobilitate academică, formări profesionale, seminare metodologice, vizionare de filme, expoziții, conferințe ştiințifice, concursuri tematice, organizarea şcolilor de vară pentru studenți ş.a.

În prezent, facultatea dispune de un bogat potențial didactico-ştiințific; aici activează cadre didactice cu o înaltă calificare, inclusiv doctori şi doctori habilitați, profesori universitari, conferențiari universitari din Republica Moldova şi profesori asociați din străinătate (SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania etc.).

În anul 2015 a fost semnat contractul dintre UPS „Ion Creangă” şi renumitul concern german „Kaufland România”. Acest accord de colaborare permite absolvenților­ noştri o perspectivă nouă pentru angajarii în câmpul muncii.

Centrul de resurse pentru profesori de limba engleză (ETRC) a fost creat de Ambasada Americană, în colaborare cu Ambasada Britanică din Moldova. Este un centru multimedia creat pentru profesorii de limba engleză, în scopul promovării colaborării şi perfecționării abilităților de predare a limbii engleze în Republica Moldova.

Centrul de cultură italiană a fost inaugurat de către Nicolai Chicuş, rectorul UPS „Ion Creangă”, Excelența Sa Stefano de Leo, ambasadorul Italiei în Moldova, şi Giancarlo Nicoli, directorul CCI, la 20.09.2011.

Parteneriat cu Universitatea din Besançon, Franche-Compté, Franța, al cărui obiectiv este extinderea permanentă a relațiilor de colaborare interuniversitară, prin susținerea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens: proiecte, mobilitate, formări profesionale, simpozioane, conferințe internaționale, organizarea cursurilor la Masteratul European DNL (Discipline Non Lingvistice).

În cadrul facultății activează trei catedre de profil: Catedra filologie engleză, Catedra filologie germană şi Catedra limbi şi literaturi romanice. Acestea au stabilit acorduri bilaterale cu un şir de universități şi respectiv facultăți, precum şi ambasade sau organizații străine permițând studenților mobilitatea academică un stagiu sau un an academic în străinătate.